Informator dot. przemocy w rodzinie

 

W LOKALNYM ŚRODOWISKU ZNAJDZIESZ POMOC I WSPARCIE.

 

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego

 Wasilków, ul. A. Mickiewicza 2

tel. 85 71 85 263

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71 85 400

 

Grupa AA „Organistówka”

Wasilków, ul. Kościuszki 2

 

Komisariat Policji

Wasilków, ul. Dworna 4

tel. 85 71 04 034

 

Lokalny Zespół Interdyscyplinarny

Wasilków, ul. Kryńska 32

tel. 85 71 85 157

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wasilków, ul. Kryńska 32

tel. 85 71 85 157 lub 85 71 85 257

 

Niepubliczny Lekarski Zakład Opieki Zdrowotnej „WA-MED”

Wasilków, ul. Kryńska 32

tel. 85 71 85 222 lub 85 71 86 555

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania

 Wasilków, ul. Supraślska 21

 tel. 85 71 85 420

 

Pogotowie Opiekuńcze „Opoka”

Wasilków, ul. Kościelna 40

tel. 85 71 85 521

 

Przychodnia Lekarska w Wasilkowie

Wasilków, ul. Nadrzeczna 22

tel. 85 71 99 578

 

Punkt Konsultacyjny

Wasilków, ul. Polna 1/4c

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie prawne

- wsparcie psychiatryczne

 

Punkt Wsparcia Prawnego

Wasilków, ul. Kryńska 32

tel. 85 71 85 157 lub 85 71 85 257

 

Ruch Abstynencki „Próg Nadziei”

Wasilków, ul. Polna 1/4c

 

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta

Wasilków, ul. Polna 1/4a

tel. 85 71 85 498