Pomoc osobom i rodzinom z problemem alkoholowym

GMINA WASILKÓW - W LOKALNYM ŚRODOWISKU ZNAJDZIESZ POMOC I WSPARCIE.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71 85 400, 85 71 85 413

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek -7:30-15:30, wtorek - 9:00-17:00)

 

Grupa AA „Organistówka”

Wasilków, ul. Kościuszki 2

 

Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

czynny w każdy poniedziałek i środę w godz. 17.00-19.00

przy ul. Polnej 1/4c w Wasilkowie

Zapraszamy przede wszyskim osoby uzależnione, współuzależnione a także członków rodzin oraz osoby bliskie.

 

Grupy Rodzinne Al-Anon

Siła i nadzieja dla przyjaciół i rodzin alkoholików

spotkania w każdy czwartek w godz. 17.00-19.00

przy ul. Kościelnej 2 (w piwnicy pebanii) w Wasilkowie

www.al-anon.org.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wasilków, ul. Supraślska 21

tel. 85 71 85 157 lub 85 71 85 257

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek -7:30-15:30, wtorek - 9:00-17:00)

 

Komisariat Policji

Wasilków, ul. Dworna 4

tel. 85 71 04 034

Dodana: 13 czerwiec 2019 16:42

Zmodyfikowana: 13 luty 2020 12:41