Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Kluczowe informacje o programie

Cel

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Adresaci

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne).

W czym może pomóc Asystent?

 • w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym
 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Jak zgłosić się po pomoc?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie po otrzymaniu środków na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby  Niepełnosprawnej” – edycja 2021” będzie mógł  przyznać usługę asystenta osobistego. Wszelkie informacje dotyczące Programu można uzyskać pod numerem telefonu 85 718 52 57  lub po wcześniejszym umówieniu się bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ul. Supraślskiej 21 w Wasilkowie.  

Ważne!!!

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.  Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Osoby  zainteresowane  zapraszamy  do  zapoznania  się  ze  szczegółami  dotyczącymi Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2021  zamieszczonymi   na  stronie  internetowej  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz dostarczenie do MOPS w Wasilkowie wypełnionej  Karty zgłoszeniowej do Programu wraz z wymaganymi dokumentami tj. kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Komunikat o ogłoszeniu Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2021

Wzór karty zgłoszenia do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2021 (docx, 17kB)

 

Dodana: 11 marzec 2021 19:15

Zmodyfikowana: 11 marzec 2021 19:15