Rządowy program "Wspieraj Seniora"

Baner Rządowego Porogramu Wspieraj Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, że w związku z panującą pandemią przystąpił do realizacji Rządowego Programu „Wspieraj Seniora”.

Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.  

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach Programu wsparcie udzielane jest w formie robienia zakupów artykułów pierwszej potrzeby, tj.: artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Seniorzy chcący skorzystać z ww. wsparcia powinni:

Krok 1.

  • Zadzwoń na infolinię numer 22 505 11 11, która działa codziennie w godzinach 08.00 – 21.00.

lub zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie tel. 85 7185 257
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30

  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii.

Krok 2.

  • Pracownik MOPS, skontaktuje się z Tobą telefoniczne. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjedzie oraz datę. Przygotuj listę zakupów podstawowych (artykuły spożywcze, środki higieny, leki).

Krok 3.

  • Przyjdzie do Ciebie osoba, którą MOPS w Wasilkowie wyznaczył do pomocy – poda swoje imię i nazwisko, okaże legitymację pracownika socjalnego. W celu zrobienia zakupów przekaż jej listę zakupów oraz pieniądze – otrzymasz pokwitowanie odbioru pieniędzy.
  • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa – załóż maseczkę przed wizytą, zachowaj dystans.

Krok 4.

  • Odbierz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, dystans). Po dostarczeniu zakupów pokwituj odbiór zakupów oraz odbiór reszty pieniędzy osobie, która zrobiła Ci zakupy.

https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Dodana: 13 listopad 2020 21:49

Zmodyfikowana: 17 listopad 2020 18:19