Informator - punkty wsparcia dot. przemocy w rodzinie w Gminie Wasilków

PAMIĘTAJ!

PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO!

Nie pozwól krzywdzić siebie i nie bądź obojętny na krzywdę innych.

POWIEDZ STOP PRZEMOCY!!!

   

GMINA WASILKÓW - W LOKALNYM ŚRODOWISKU ZNAJDZIESZ POMOC I WSPARCIE.

Lokalny Zespół Interdyscyplinarny

Wasilków, ul. Supraślska 21

tel. 85 71 85 257

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wasilków, ul. Supraślska 21

tel. 85 71 85 157 lub 85 71 85 257

 

Komisariat Policji

Wasilków, ul. Dworna 4

tel. 85 71 04 034

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71 85 400

 

Grupa AA „Organistówka”

Wasilków, ul. Kościuszki 2

 

Ruch Abstynencki „Próg Nadziei”

Wasilków, ul. Polna 1/4c

tel. 513 780 489

 

Punkt Konsultacyjny

Wasilków, ul. Polna 1/4c

tel. 513 780 489

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie prawne

- wsparcie psychiatryczne

Dodana: 25 kwiecień 2018 12:57

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 20:48