Pomoc osobom i rodzinom z problemem alkoholowym

GMINA WASILKÓW - W LOKALNYM ŚRODOWISKU ZNAJDZIESZ POMOC I WSPARCIE.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71 85 400, 85 71 85 413

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek -7:30-15:30, wtorek - 9:00-17:00)

 

Grupa AA „Organistówka”

Wasilków, ul. Kościuszki 2

 

Porady psychologa

Dyżur osobisty psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej 21 w każdy:
- wtorek  w godzinach 15.00 - 17.00

Zapisy telefoniczne pod nr  tel.  502 949 352

Dyżury telefoniczne oraz on-line psychologa w każdy:
- poniedziałek w godzinach 17.00 - 19.00
- środa
w godzinach 17.00 - 19.00

tel. 502 949 352
SKYPE: PsychologWasilkow2020

Zapraszamy przede wszyskim osoby uzależnione, współuzależnione a także członków rodzin oraz osoby bliskie.

 

Grupy Rodzinne Al-Anon

Siła i nadzieja dla przyjaciół i rodzin alkoholików

spotkania w każdy czwartek w godz. 17.00-19.00

przy ul. Kościelnej 2 (w piwnicy pebanii) w Wasilkowie

www.al-anon.org.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wasilków, ul. Supraślska 21

tel. 85 71 85 157 lub 85 71 85 257

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek -7:30-15:30, wtorek - 9:00-17:00)

 

Komisariat Policji

Wasilków, ul. Dworna 4

tel. 85 71 04 034

Dodana: 13 czerwiec 2019 16:42

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2020 12:28