Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

POMOC RZECZOWA, W TYM NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE

Świadczenie fakultatywne przyznawane na mocy art. 43 ustawy o pomocy społecznej - pomoc w formie rzeczowej polega na udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i urządzenia są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.

Dodana: 30 kwiecień 2019 21:49

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 21:49