Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

POGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2020

Program PO PŻ (FEAD) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu FEAD jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizacja działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ (FEAD) kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie bądź rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.
Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów, które nie mogą przekroczyć odpowiednio: w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 1707,20 zł, w przypadku rodziny - kwoty 1320,00 zł na osobę w rodzinie).
Pomoc mogą uzyskać osoby i rodziny skierowane przez ośrodek pomocy społecznej.
Pomoc w postaci artykułów spożywczych udzielana jest nieodpłatnie.
Proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących realizują organizacje pozarządowe.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie współpracuje z podmiotami realizującymi (w ramach Program FEAD) dystrybucję żywności na terenie Białegostoku.
W celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawanej przez organizacje partnerskie należy zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.   

Dodana: 30 kwiecień 2019 22:05

Zmodyfikowana: 22 marzec 2022 17:21