Składka na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

  • Opłacanie składki zdrowotnej następuje za osoby, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu, a są uprawnione do zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz m.in. objęte kontraktem socjalnym, indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego;

Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne następuje za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (dotyczy osoby niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego).

Dodana: 30 kwiecień 2019 21:47

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 21:47