Pomoc rzeczowa na zasadach zwrotu

POMOC RZECZOWA NA ZASADACH ZWROTU

Pomoc rzeczowa być przyznana w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na tę pomoc.

Dodana: 30 kwiecień 2019 21:37

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 21:37