Specjalny zasiłek celowy

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Uznaniowe świadczenie przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny /zasiłek nie podlega zwrotowi - art. 41 ustawy o pomocy społecznej/.

Dodana: 30 kwiecień 2019 21:33

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 21:33