Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ

Podobnie jak wyżej, jest świadczeniem uznaniowym przyznawanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W takim przypadku, zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Dodana: 30 kwiecień 2019 21:29

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 21:29