Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

ZASIŁEK CELOWY NA ZASADACH ZWROTU

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku /art. 41 ustawy o pomocy społecznej/.

Dodana: 30 kwiecień 2019 21:35

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 21:35