Rządowy program "Wspieraj Seniora"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, że w związku z panującą pandemią przystąpił do realizacji Rządowego Programu „Wspieraj Seniora”. O programie można przeczytać w dziale Aktualności.

Zdalny dyżur psychologa dla mieszkańców Gminy Wasilków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Wasilków, korzystających z punktu nieodpłatnej pomocy psychologicznej w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem Covid-19 Porady Psychologa od dnia 09 listopada będą udzielane w trybie zdalnym tj. telefonicznie, bądź z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Zapisy telefoniczne pod nr  tel.  502 949 352

Dyżury telefoniczne oraz on-line w każdy:

  • poniedziałek w godzinach 17.00 - 19.00
  • wtorek  w godzinach 15.00 - 17.00
  • środa w godzinach 17.00 - 19.00

tel: 502 949 352

SKYPE: PsychologWasilkow2020

Porady w trybie stacjonarnym zostaną przywrócone w momencie zniesienia czerwonej strefy na terenie powiatu.

Nieodpłatna Pomoc Prawna udzialana jest w trybie zdalnym

Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu białostockiego, korzystających z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz wykonawców świadczących usługi w punktach, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem Covid-19 porady prawne i obywatelskie od dnia 13 października będą udzielane w trybie zdalnym tj. telefonicznie, bądź z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

W celu umówienia rozmowy z osobą udzielającą porad prawnych lub obywatelskich proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu : 519-314-080.

Aby otrzymać pomoc prawną należy wypełnić poniżej zamieszczony wniosek zgłoszenie porady na odległość.

Porady w trybie stacjonarnym na terenie powiatu białostockiego zostaną przywrócone
w momencie zniesienia czerwonej strefy na terenie powiatu.

Wniosek zgłoszenie porady na odległość, (PDF,193,51KB)

Wniosek zgłoszenie porady na odległość, (DOCX, 16,36KB)

Ogłoszenie Kierownika MOPS w Wasilkowie

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) informuję, iż od dnia 01 czerwca 2020 r. możliwe będzie osobiste załatwianie spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

Osoby zainteresowane będą przyjmowane przez pracowników wyłącznie w wyznaczonym miejscu tj. stanowisku obsługi (na parterze budynku) – w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż jeden interesant.

W związku powyższym proszę o wcześniejsze, telefoniczne umawianie się na wizytę w Ośrodku pod numerem telefonu:

  • 85 7185 257 (pomoc społeczna),
  • 85 7185 173 (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze tj. 500+, fundusz alimentacyjny).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie urzęduje w dotychczasowych godzinach:

- poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30,

- wtorek 9:00 - 17:00.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, podania, pisma oraz wszelką inną korespondencję można składać:

  • drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków;
  • w formie elektronicznej:
  • w skrzynce podawczej umieszczonej w siedzibie Ośrodka;

Wypłaty świadczeń odbywają się zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach. Osoby, które odbierają przyznane zasiłki gotówką w kasie banku, a posiadają konta bankowe proszone są o wskazanie numerów kont (druki wniosków o wypłatę świadczeń na konto dostępne są na stronie MOPS w Wasilkowie - „Druki do pobrania” oraz w siedzibie Ośrodka). Numer konta bankowego można również przekazać drogą mailową wskazując dokładne dane osobowe oraz jakich świadczeń dotyczy (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, fundusz alimentacyjny).

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie interesantów i pracowników, zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.

 

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

https://www.gov.pl/web/koronawirus


 

Kierownik Anna Trochim - Sidorkiewicz

Sekretariat - tel./fax 85 7-185-157

Pomoc społeczna, asystent rodziny - tel. 85 7-185-257

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze - tel. 85 7-185-173

 

Świadczenie Dobry Start: dobrystart@mops.wasilkow.pl

Świadczenie 500+: swiadczenie500plus@mops.wasilkow.pl 

 

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:30
wtorek - 9:00 - 17:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna w siedzibie Mieskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie:

Poniedziałek: 800 - 1200
 Środa: 800 - 1200
Piątek: 800 - 1200

 

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 519 314 080 w godzinach:
poniedziałek 800 - 1600   wtorek – piątek 730 - 1530
lub e-mailowo: a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, i.rapicka@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 


Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

 

Profil Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie na platformie ePUAP


 

Dodana: 4 lipiec 2017 14:14

Zmodyfikowana: 13 listopad 2020 21:53