Strona główna

Teleopieka_ulotka.png


plakat-teleopieka.jpg

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - KSIĘGOWY

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze: księgowy – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie została wybrana Pani Aneta Ewa Szymańska zam. Wasilków.

Czytaj więcej...

Zajęcia w Centrum Seniora - nabór chętnych

Ogłaszamy, iż z dniem 17 kwietnia 2024 roku rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w zajęciach, które będą prowadzone w  Wasilkowskim Centrum Seniora przy ul. Białostockiej 32.

Uczestnicy: osoby w wieku senioralnym, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oferta zajęć: gimnastyka, ćwiczenia rehabilitacyjne, rehabilitacja, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, zajęcia stylistyczne oraz muzykoterapia.

Ponadto dostępne będą: sala gier planszowych oraz sala komputerowa.

Planowane są: seanse filmowe oraz cykliczne prelekcje prowadzone przez lekarzy różnych specjalizacji.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Supraślska 21 Wasilków, tel. (85) 71-85-257.

Nabór na stanowisko urzędnicze - Księgowy

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze –KSIĘGOWY  – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Czytaj więcej...

Dodatek osłonowy – kolejna edycja

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
  • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Czytaj więcej...

Zachowanie ważność niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres  ważność upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r. zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Świadczenie pielęgnacyjne wg. przepisów od 01.01.2024r.

Od 01stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która zakłada zmianę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zostało wprowadzone nowe świadczenie – świadczenie wspierające oraz zmienione zostały warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Czytaj więcej...

Wydłużenie terminu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje o możliwości ubiegania się o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30.06.2024 r.

Refundacja podatku VAT dotyczy opłaconych faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku opłacenia faktury prognozowanej wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć we wskazanych powyżej terminach dopiero po otrzymaniu faktury rozliczeniowej (faktura dokumentująca dostarczanie paliw gazowych).

 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie w roku 2024 przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla  Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj więcej...

Spotkanie Wigilijne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie zaprasza na spotkanie Wigilijne w dniu 18.12.2023 r., początek o godz. 12:00 przy ul. Dwornej 19 (Wasilkowskie Centrum Seniora).

SpotWigilijne2023c.jpg


Świadczenie wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie zgodnie z art. 63 pkt. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r.  o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429) informuje, że  w/w ustawa (w skrócie u.ś.w.), wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję  ustalającą poziom potrzeby wsparcia - na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Więcej informacji w dziale Świadczenie wspierające.

Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, iż  w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. O programie można przeczytać w dziale Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024.

Refundacja podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja podatku VAT, gdy ... więcej można przeczytać w dziale Refundacja podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie w roku 2023 przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. O programie można przeczytać w dziale Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023.

Projekt "Wasilkowskie Centrum Seniora"

Zapraszamy Seniorów do udziału w projekcie Wasilkowskie Centrum Seniora. Z programu mogą skorzystać osoby:

  • w wieku powyżej 65 lat,
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zgłoszenia w formie papierowej można składać w siedzibie MOPS w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej 21, w terminie do 23 stycznia 2023 r.

Link do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wasilkowskie Centrum Seniora”

 PlakatCentrumSeniora3.jpg

Dodatek elektryczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, iż w okresie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. będzie przyjmować wnioski o ustalenie uprawnień do dodatku elektrycznego (więcej informacji w dziale Dodatek elektryczny). 

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, że od dnia 4 listopada 2022 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (więcej informacji w dziale Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła).

Dodatek węglowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, że od dnia 03 listopada 2022 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatku węglowego (więcej informacji w dziale Dodatek węglowy).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, że od dnia 01 lipca 2023 roku można składać wnioski na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2023/2024 drogą elektroniczną, zaś osobiście w Ośrodku od 01 sierpnia 2023 roku.

Świadczenie wychowawcze „500 +”

Od dnia 01.06.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie nie wypłaca świadczeń wychowawczych.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tylko w formie elektronicznej) należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  za pośrednictwem:

  • Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej,
  • Portalu PUE ZUS

INFORMACJA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇН

 

Flaga Ukrainy Banner MSWiA i Straży Granicznej

 

Громадяни України, які легально в’їхали на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року, якщо вони заявляють про свій намір залишитися на території Республіки Польща та були внесені до реєстру PESEL, вони мають право на допомогу у вигляді Муніципальний центр соціальної допомоги у Василькові.

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wasilkowie udziela pomocy.

INFORMACJA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇН

 

Nieodpłatna pomoc prawna w siedzibie Mieskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie:

Poniedziałek: 800 - 1200
 Czwartek: 800 - 1200

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 533 330 857 w godzinach:
poniedziałek 800 - 1600   wtorek – piątek 730 - 1530
e-mailowo: m.szerenos@st.bialystok.wrotapodlasia.pl lub przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/podlaskie/bialostocki


Kierownik Anna Trochim - Sidorkiewicz

Sekretariat - tel./fax 85 71 85 157

Pomoc społeczna, asystent rodziny - tel. 85 71 85 257 w.21, w.23, w.24

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - tel. 85 71 85 257 w.22

Dodatek mieszkaniowy i osłonowy - tel. 85 71 85 257 w.22

Główny księgowy - tel. 85 71 85 257 w.28

 

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:30
wtorek - 9:00 - 17:00

  


Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

 

Profil Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie na platformie ePUAP


 

Dodana: 4 lipiec 2017 14:14

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2024 11:26