Pomoc rodzinom z problemem przemocy domowej

PAMIĘTAJ!

PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO!

Nie pozwól krzywdzić siebie i nie bądź obojętny na krzywdę innych.

POWIEDZ STOP PRZEMOCY!!!

   

GMINA WASILKÓW - W LOKALNYM ŚRODOWISKU ZNAJDZIESZ POMOC I WSPARCIE.

Zespół Interdyscyplinarny

Aktem prawnym regulującym system przeciwdziałania przemocy domowej jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 roku, znowelizowana 09 marca 2023 roku. W gminie Wasilków, jak w każdej gminie na terenie kraju działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy Domowej z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który zajmuje się działalnością profilaktyczną, pomocą rodzinie w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych i koordynowaniem działań podejmowanych w gminie na rzecz ochrony rodzin przed przemocą. Szczególną procedurą, zgodnie z którą zespół ma obowiązek funkcjonować w celu zatrzymania przemocy domowej, jest procedura „Niebieskiej Karty”. Zespół interdyscyplinarny powołuje grupę diagnostyczno-pomocową w skład której wchodzi pracownik socjalny, funkcjonariusz Policji, ale również mogą wchodzić: asystent rodziny, nauczyciel wychowawca, osoby wykonujące zawód medyczny, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagog, psycholog lub terapeuta, zawodowy kurator sądowy. Grupa diagnostyczno-pomocowa ustanawiana jest dla konkretnej rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jej członkowie są krzywdzeni ze strony najbliższych.  

 Zespół  Interdyscyplinarny

Wasilków, ul. Supraślska 21

tel. 85 71 85 257, 789 343 885

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wasilków, ul. Supraślska 21

tel. 85 71 85 157, 85 71 85 257, 789 343 885

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek -7:30-15:30, wtorek - 9:00-17:00)

 

Komisariat Policji

Wasilków, ul. Dworna 4

tel. 85 71 04 034

 

Punkt Profilaktyczno - Konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy

 Szkoła Podstawowa Wasilków ul. Polna 1/4c

Miejska Biblioteka Publiczna Wasilków ul. Białostocka 19

tel. 795 727 910

 

Stowarzyszenie Próg Nadziei

Wasilków ul. Nadrzeczna 1

psycholog, specjalista uzależnień, terapeuta uzależnień, pomoc prawna, fizjoterapeuta
tel. 514 391 225

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym: 116 123

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”- tel. 800 120 002.

Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania: 800 120 226, czynny całą dobę.

Rzecznik Praw Obywatelskich: tel. 22 551 77 60, 22 551 78 11.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka: 22 696 55 50

 Przemoc domowa

 

 Przemoc domowa

 

Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa stan na dzień 07.06.2019 r.

Lp

Nazwa organizacji

Dane teleadresowe organizacji

Rodzaj świadczonych usług

Dni i godziny przyjęć interesantów, dyżury specjalistów

Adresaci pomocy

K, M, Dz

Całodobowa/

Miejsca noclegowe

1

Polskie Stowarzyszenie

Pedagogów i Animatorów

KLANZA Centrum Pomocy

Dzieciom

ul. gen. F. Kleeberga 8 15-691 Białystok

85/ 652 54 94

codir@op.pl

www.codir.bialystok.pl

 

poradnictwo: psychologiczne, terapeutyczne, psychiatryczne, prawne, pedagogiczne, terapia rodzinna, oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, grupy rodzicielskie, prowadzenie 4 mieszkań terapeutyczno-interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie

pon. - czw. 8.00-20.00, pt.

8.00-16.00

K, M, Dz

pobyt w

mieszkaniach

interwencyjno-

terapeutycznych

max 12 m-cy

2

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia

ul. Warszawska 47

15-062 Białystok

85/ 732 89 07

eleos@poczta.onet.pl

działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej, Punkt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

pon. i śr. 15.00-18.00

K, M, Dz

NIE

3

Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul. Kolejowa 26 A

15-701 Białystok

85/ 722 25 21

bialystok@caritas.pl

działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej, Punkt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

pon. 11.30-15.00, wt. i śr.

9.30-13.00, czw. 13.30-17.00, pt. 9.30-13.00

K, M

NIE

4

Stowarzyszenie TABOR

ul. Składowa 7

15-950 Białystok

85/ 742 82 23

kowrachl@gmail.com

działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej, Punkt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

pon. - pt. 16.00-20.00

K, M

NIE

5

Stowarzyszenie Rodzin

Trzeźwościowych „AZYL”

ul. Mieszka I 8c lok.14 15-054 Białystok

85/ 732 11 69

azyl.bialystok@gmail.com

działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej, Punkt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

pon. - pt. 16.00-20.00

K, M

NIE

6

Stowarzyszenie Rodzin

Abstynenckich „TANGO”

ul. Radzymińska 16

15-863 Białystok

510 141 903

tangoradz16@gmail.com

działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej, Punkt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

pon. - sb. 16.00-20.00

K, M

NIE

7

Stowarzyszenie Rodzin

Abstynenckich PRZYMIERZE

ul. Waniewskiego 12 15-950 Białystok

85/ 742 82 23

stowarzyszenieprzymierze@tlen.pl

działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej, Punkt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

pon. - pt. 16.00-20.00, sb.

10.00-14.00

K, M

NIE

8

Białostockie Stowarzyszenie

Klub Abstynentów KROKUS

ul. Jagienki 4

15-480 Białystok

85/ 743 58 43

klubkrokus@o2.pl

działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej, Punkt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

pon. - pt. 16.00-20.00

K, M

NIE

9

Białostockie Stowarzyszenie

Klub Abstynentów TĘCZA

ul. Hallera 8

15-814 Białystok

85/ 662 08 21

518 324 296

b.s.k.a.tecza@wp.pl

działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej, Punkt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

pon. - pt. 16.00-20.00

K, M

NIE

10

Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów ARKA

ul. Barszczańska 5

15-001 Białystok

85/ 661 92 62

klub.arka@wp.pl

działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej, Punkt pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

pon. - pt. 16.00-20.00

K, M

NIE

11

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Miejski w Białymstoku

Specjalistyczna Poradnia

Rodzinna

ul.  Pietkiewicza 1

15-689 Białystok

85/ 811 06 12

tpdbialystok@wp.pl

Poradnictwo: psychologiczne, terapeutyczne, prawne, mediacje rodzinne

psycholog: śr. 15.00 - 19.00, czw. 16.00 - 18.00; prawnik: czw. 16.00 - 20.00; mediacje rodzinne/ psychoterapia: czw.

10.00 - 13.00

K, M, Dz

NIE

12

Stowarzyszenie Pomocy

Rodzinie i Dzieciom "Szansa"

Poradnia Rodzinna

ul. Magnoliowa 4

15-669 Białystok

85/ 663 01 41

sprid.szansa@gmail.com

Poradnictwo: pedagogiczne, profilaktyka uzależnień, specjalista ds.

przemocy w rodzinie

pon. – pt. 10.00 - 15.00

(godziny ruchome - umawiane telefonicznie)

K, M, Dz

NIE

13

Punkt specjalistycznego poradnictwa Stowarzyszenie

Kontakt Miast Białystok - Eindhoven

ul. Boruty 19

15-157 Białystok

85/ 676 33 03

skmbe.opp@gmail.com

Poradnictwo: psychologiczne, prawne, rodzinne

terminy umawiane telefonicznie

K, M

NIE

14

ELEOS Prawosławny Ośrodek

Miłosierdzia Diecezji

Białostocko Gdańskiej, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza projekt:

"Razem możemy więcej –

lokalny program wsparcia rodzin" program na maj 2017 - kwiecień 2020

ul. Św. Mikołaja 5

15-420 Białystok

690 089 147

rmw.klanza@gmail.com

poradnictwo specjalistyczne

(psycholog terapeuta mediator radca prawny), terapia indywidualna i rodzinna cele: wzmocnienie rodzin dysfunkcyjnych w wypełnianiu roli konstruktywnego rodzica oraz osiąganie umiejętności wychowawczych niezbędne do codziennej opieki nad dzieckiem

mobilny punkt wsparcia opiera sie na umówionych wcześniej spotkaniach 16-060 Zabłudów ul. Mickiewicza 5 lok. 115 budynek przychodni I piętro

K, M, Dz

NIE

Dodana: 13 czerwiec 2019 16:37

Zmodyfikowana: 9 listopad 2023 12:54