Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających co najmniej troje dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny

  • Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:
  • ojciec i matka,
  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
  • Rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Żeby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Na jak długo możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny

  • rodzice — na całe życie,
  • dzieci — do ukończenia 18 lat,
  • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują — do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
  • dzieci niepełnosprawne — na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Dodana: 12 czerwiec 2019 19:18

Zmodyfikowana: 12 czerwiec 2019 19:18