Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

plakat-AOON-2024.jpg

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

- EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE - 288 456,00 ZŁ

    CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 288 456,00 ZŁ

    DATA PODPISANIA UMOWY – LUTY 2023

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

- EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE - 254 255,40 ZŁ

    CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 254 255,40 ZŁ

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE -80 784  ZŁ

    CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –80 784 ZŁ

 

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

                                                                      

ADRESACI

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne).

 

W CZYM POMOŻE ASYSTENT?

 • w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym
 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Dodana: 27 sierpień 2021 20:40

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2024 10:32