Terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze „500+” na okres zasiłkowy 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będzie można składać od dnia:

  • 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS, Platformę ePUAP;
  • 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną (papierową) – w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21.

Więcej informacji w dziale Świadczenie wychowawcze 500+

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - Edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie zamierza przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

O programie można przeczytać w dziale Aktualności.

Zmiany dotyczące dyżuru psychologa dla mieszkańców Gminy Wasilków

Zmiana dotycząca dyżurów psychologa dla mieszkańców Miasta i Gminy Wasilków

Informujemy, że dyżury osobiste psychologa odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21 w każdy:
- wtorek w godzinach 15.00 - 17.00

Zapisy telefoniczne pod nr  tel.  504 996 875

Ponadto porady psychologiczne są udzielane również w trybie zdalnym tj. telefonicznie, bądź z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Dyżury telefoniczne oraz on-line w każdy:

  • poniedziałek w godzinach 17.00 - 19.00;
  • środa w godzinach 17.00 - 19.00.

tel. 504 996 875
SKYPE: PsychologWasilkow2020

Rządowy program "Wspieraj Seniora"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, że w związku z panującą pandemią przystąpił do realizacji Rządowego Programu „Wspieraj Seniora”. O programie można przeczytać w dziale Aktualności.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie czynny jest:

Poniedziałek:

800 - 1200

Czwartek:

800 - 1200

W dni ustawowo wolne od pracy Punkt będzie nieczynny.

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 519 314 080 w godzinach:
poniedziałek 800 - 1600   wtorek – piątek 730 - 1530
lub e-mailowo: a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, i.rapicka@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Ogłoszenie Kierownika MOPS w Wasilkowie

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) informuję, iż od dnia 01 czerwca 2020 r. możliwe będzie osobiste załatwianie spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

Osoby zainteresowane będą przyjmowane przez pracowników wyłącznie w wyznaczonym miejscu tj. stanowisku obsługi (na parterze budynku) – w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż jeden interesant.

W związku powyższym proszę o wcześniejsze, telefoniczne umawianie się na wizytę w Ośrodku pod numerem telefonu:

  • 85 7185 257 (pomoc społeczna),
  • 85 7185 173 (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze tj. 500+, fundusz alimentacyjny).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie urzęduje w dotychczasowych godzinach:

- poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30,

- wtorek 9:00 - 17:00.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, podania, pisma oraz wszelką inną korespondencję można składać:

  • drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków;
  • w formie elektronicznej:
  • w skrzynce podawczej umieszczonej w siedzibie Ośrodka;

Wypłaty świadczeń odbywają się zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach. Osoby, które odbierają przyznane zasiłki gotówką w kasie banku, a posiadają konta bankowe proszone są o wskazanie numerów kont (druki wniosków o wypłatę świadczeń na konto dostępne są na stronie MOPS w Wasilkowie - „Druki do pobrania” oraz w siedzibie Ośrodka). Numer konta bankowego można również przekazać drogą mailową wskazując dokładne dane osobowe oraz jakich świadczeń dotyczy (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, fundusz alimentacyjny).

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie interesantów i pracowników, zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.

 

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

https://www.gov.pl/web/koronawirus


 

Kierownik Anna Trochim - Sidorkiewicz

Sekretariat - tel./fax 85 7-185-157

Pomoc społeczna, asystent rodziny - tel. 85 7-185-257

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze - tel. 85 7-185-173

 

Świadczenie Dobry Start: dobrystart@mops.wasilkow.pl

Świadczenie 500+: swiadczenie500plus@mops.wasilkow.pl 

 

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:30 - 15:30
wtorek - 9:00 - 17:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna w siedzibie Mieskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie:

Poniedziałek: 800 - 1200
 Środa: 800 - 1200
Piątek: 800 - 1200

 

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 519 314 080 w godzinach:
poniedziałek 800 - 1600   wtorek – piątek 730 - 1530
lub e-mailowo: a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, i.rapicka@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 


Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

 

Profil Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie na platformie ePUAP


 

Dodana: 4 lipiec 2017 14:14

Zmodyfikowana: 4 maj 2021 17:58