Pomoc osobom i rodzinom z problemem alkoholowym

GMINA WASILKÓW - W LOKALNYM ŚRODOWISKU ZNAJDZIESZ POMOC I WSPARCIE.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 795 727 910

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek -7:30-15:30, wtorek - 9:00-17:00)

 

Grupa AA „Organistówka”

Wasilków, ul. Kościuszki 2

 

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy

Szkoła Podstawowa Wasilków ul. Polna 1/4c

Miejska Biblioteka Publiczna Wasilków ul. Białostocka 19

tel. 795 727 910

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie prawne

- wsparcie psychiatryczne

Porady prawne udzielane są w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00 - 19:00

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wasilków, ul. Supraślska 21

tel. 85 71 85 157 lub 85 71 85 257

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek -7:30-15:30, wtorek - 9:00-17:00)

 

Komisariat Policji

Wasilków, ul. Dworna 4

tel. 85 71 04 034

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym: 116 123

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”- tel. 800 120 002.

Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania: 800 120 226, czynny całą dobę.

Rzecznik Praw Obywatelskich: tel. 22 551 77 60, 22 551 78 11.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka: 22 696 55 50

Dodana: 13 czerwiec 2019 16:42

Zmodyfikowana: 30 październik 2023 12:36