Współpraca

WSPÓŁPRACA

W związku z realizacją powierzonych zadań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie współpracuje z lokalnymi i ponad lokalnymi przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, przychodniami lekarskimi, policją, sądem, kuratorem, Ochotniczymi Hufcami Pracy w Wasilkowie, Pogotowiem Opiekuńczym „Opoka” w Wasilkowie, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, domami pomocy społecznej o zasięgu powiatowym i poza powiatowym. Ponadto z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności z Polskim Czerwonym Krzyżem w Białymstoku, Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei”

Dodana: 30 kwiecień 2019 22:36

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 22:36