INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - KSIĘGOWY

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze: księgowy – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie została wybrana Pani Aneta Ewa Szymańska zam. Wasilków.

Wasilków, 28.03.2024 r.

111.01.01.2021

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze: księgowy – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie została wybrana Pani Aneta Ewa Szymańska zam. Wasilków.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze - księgowy – 1 etat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie  umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie swoją kandydaturę do pracy na w/w stanowisku zgłosiła 1 osoba.

Oferta złożona spełniła wymogi formalne i kandydatka została zakwalifikowana i zaproszona do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

W wyniku przeprowadzonego naboru została wyłoniona kandydatura Pani Anety Ewy Szymańskiej, która spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i predyspozycjami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku księgowego.

 

 

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Anna Trochim-Sidorkiewicz

Dodana: 6 maj 2024 14:17

Zmodyfikowana: 6 maj 2024 14:17