Ogłoszenie Kierownika MOPS w Wasilkowie

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) informuję, iż od dnia 01 czerwca 2020 r. możliwe będzie osobiste załatwianie spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

Osoby zainteresowane będą przyjmowane przez pracowników wyłącznie w wyznaczonym miejscu tj. stanowisku obsługi (na parterze budynku) – w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż jeden interesant.

W związku powyższym proszę o wcześniejsze, telefoniczne umawianie się na wizytę w Ośrodku pod numerem telefonu:

  • 85 7185 257 (pomoc społeczna),
  • 85 7185 173 (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze tj. 500+, fundusz alimentacyjny).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie urzęduje w dotychczasowych godzinach:

- poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30,

- wtorek 9:00 - 17:00.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, podania, pisma oraz wszelką inną korespondencję można składać:

  • drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków;
  • w formie elektronicznej:
  • w skrzynce podawczej umieszczonej w siedzibie Ośrodka;

Wypłaty świadczeń odbywają się zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach. Osoby, które odbierają przyznane zasiłki gotówką w kasie banku, a posiadają konta bankowe proszone są o wskazanie numerów kont (druki wniosków o wypłatę świadczeń na konto dostępne są na stronie MOPS w Wasilkowie - „Druki do pobrania” oraz w siedzibie Ośrodka). Numer konta bankowego można również przekazać drogą mailową wskazując dokładne dane osobowe oraz jakich świadczeń dotyczy (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, fundusz alimentacyjny).

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie interesantów i pracowników, zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.

Anna Trochim – Sidorkiewicz Kierownik MOPS w Wasilkowie

 

Dodana: 27 maj 2020 16:42

Zmodyfikowana: 27 maj 2020 16:42