Podstawowe zasady postępowania w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na koronawirusa.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i na świecie World Health Organisation wzywa do radykalnych działań. Główny Inspektorat Sanitarny przygotował również zalecenia zdrowotne, które powinny być stosowane, aby ograniczyć ryzyko zachorowań na koronawirusa.

 

Unikaj dużych skupisk ludzkich

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szczególnie osoby starsze, jeżeli to możliwe, powinny ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym (co najmniej 3 minutowym) myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości – trzeba dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus może się przenosić z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste ich mycie zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu,  nosa  lub  ust zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie się wirusa        z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy, powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 

 

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 m odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając mydła i wody, lub zdezynfekuj  je  środkami  na  bazie  alkoholu  (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysokoprzetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litrów płynów  (najlepiej gorącej wody).  Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Korzystaj  ze  sprawdzonych  źródeł  wiedzy  opartych  na  dowodach  naukowych,  które publikowane   są   na   stronach   internetowych   Głównego   Inspektoratu   Sanitarnego                                     i Ministerstwa Zdrowia oraz specjalnie stworzonej stronie:    https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wykaz  placówek  udzielających  świadczeń  w  związku  z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania koronawirusa można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykazy-placowek-udzielajacych-swiadczen-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-rozprzestrzenianiu-koronawirusa,7624.html

 

 

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Dodana: 17 marzec 2020 14:40

Zmodyfikowana: 17 marzec 2020 14:57