Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.

Program skierowany jest do osób pełnoletnich niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polega na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomocy w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pomoc w szczególności polega na: wyjściu, powrocie, dojeździe do placówek oświatowych, rehabilitacyjnych, służby zdrowia, urzędów, świątyni, znajomych, rodziny bądź instytucji kultury.

W czasie korzystania z usług asystenta osobistego nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub opieka wytchnieniowa.

Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Solidarnościowego.

Dodana: 13 luty 2020 18:02

Zmodyfikowana: 13 luty 2020 18:02