Uwaga! Zmiana zasad obsługi interesantów w MOPS w Wasilkowie

UWAGA

W związku z rozpowszechnianiem się w Polsce KORONAWIRUSA, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz pracowników nastąpiła zmiana zasad obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie w tym czasie będzie urzędował w dotychczasowych godzinach tj.  poniedziałek – piątek 730 – 1530, wtorek 900-1700 jednakże obsługa interesantów będzie odbywała się przede wszystkim za pośrednictwem środków  komunikacji elektronicznej tj.

- telefonicznie pod numerem 85 7185 257,

- mailowo: sekretariat@mops.wasilkow.pl

oraz poprzez ePuap.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń, pisma, podania oraz inną korespondencję można będzie składać:
- drogą elektroniczną,
- za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku posiadania informacji o osobie samotnej, starszej oraz niepełnosprawnej, pozostającej w grupie podwyższonego ryzyka, prosimy o telefoniczne zgłoszenie do MOPS w Wasilkowie w godzinach urzędowania:

  1. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30, wtorek 9:00 - 17:00 pod numer telefonu 85 7185 257
  2. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 15:30 - 19:00, wtorek 7:30 - 9:00 i 17:00 - 19:00 pod numer telefonu 579 922 811

Informujemy, że program „Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej” zostaje zawieszony do odwołania.

Kontakt bezpośredni z pracownikami MOPS w Wasilkowie możliwy będzie jedynie w sytuacjach szczególnych po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem.

Wypłaty świadczeń odbywać się będą zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach.
             Prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do zasad mających na względzie zdrowie Klientów i pracowników Ośrodka.

 

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Dodana: 17 marzec 2020 14:52

Zmodyfikowana: 19 marzec 2020 15:13